دانلود پیک مهر95

جهت دانلود پیک مهر ماه 95 بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل های ضمیمه :

خبرنامه افتخارات مدرسه

خبرنامه افتخارات مدرسه شامل رتبه های برتر مسابقات قرآنی-فرهنگی و هنری-ورزشی و..می باشد.برای دانلود خبرنامه بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

دومین خبرنامه ستارگان درخشان زمستان 1392

برای دانلود دومین شماره خبرنامه فایل ضمیمه را دریافت کنید.

فایل های ضمیمه :

اواین شماره خبرنامه درخشان پاییز 1392

خبرنامه ستاره های درخشان اولین شماره خود را در سال تحصیلی 92 بین دانش آموزان توزیع کرد.در این خبرنامه اهم مراسم های برگزار شده در آموزشگاه و مسابقات و برترین های مسابقات قرآنی و ورزشی و آموزشی منتشر شد

برای دانلود این خبرنامه بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید